Werkgebied

Het werkgebied van de Huisartsenpost Gorinchem omvat de onderstaande gemeenten en woonkernen.