Klachtenregeling

Alle medewerkers van de Huisartsenpost doen hun werk zo nauwkeurig mogelijk en met een zo goed mogelijke inzet. Het kan echter zijn dat u niet tevreden bent over het contact met de huisartsenpost.

De huisartsenpost hanteert daarom een klachtenregeling die ervoor zorgt dat er op verantwoorde wijze aandacht besteed wordt aan uw klacht. Het doel van de klachtenregeling is het wegnemen van de oorzaak van de klacht indien mogelijk en het voorkomen van (soortgelijke) klachten in de toekomst. Mogelijk kan uw klacht daardoor bijdragen aan kwaliteitsverbetering van de huisartsenpost.

Wat is een klacht?

Een klacht is het kenbaar maken van onvrede, kritiek of ongenoegen in relatie tot de zorgverlening aan een patiënt. Een klacht kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de behandeling, de ruimte waarin u verbleef, de gang van zaken op de huisartsenpost of de bejegening door een zorgverlener.

Direct bespreken

De eenvoudigste en vaak ook snelste oplossing is het direct bespreken van uw klacht met de betreffende persoon. Zo’n gesprek kan verhelderend werken en mogelijk de oorzaak van uw klacht wegnemen.

Indien dit geen optie is of niet het beoogde resultaat heeft, kunt u het klachtenformulier op deze pagina invullen. Na schriftelijke bevestiging van uw klacht door de huisartsenpost, neemt de klachtenfunctionaris contact met u op.

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris geeft u informatie en advies over de beste manier om met uw klacht om te gaan en maakt afspraken met u over eventuele vervolgstappen. Dit kunnen de volgende stappen zijn:

De klachtenfunctionaris bespreekt uw klacht volgens het principe van ‘hoor en wederhoor’, waarbij hij/zij afzonderlijk met u en de betreffende zorgverlener of leidinggevende praat. Daarna brengt hij/zij u op de hoogte van het resultaat en stelt eventuele vervolgstappen voor.

U kunt ook kiezen voor direct contact met de betreffende zorgverlener in de vorm van een bemiddelingsgesprek. De klachtenfunctionaris heeft hierbij de rol van onafhankelijke, neutrale en onpartijdige bemiddelaar en treedt tijdens dit gesprek op als gespreksleider.

Klik hier om het klachtenformulier in te vullen